dictionar englez roman

Accelerating


2 dicționare găsite pentru accelerating
Din dicționarul The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 :

 Accelerate \Ac*cel"er*ate\, v. t. [imp. & p. p. Accelerated;
   p. pr. & vb. n. Accelerating.] [L. acceleratus, p. p. of
   accelerare; ad + celerare to hasten; celer quick. See
   Celerity.]
   1. To cause to move faster; to quicken the motion of; to add
    to the speed of; -- opposed to retard.
    [1913 Webster]
 
   2. To quicken the natural or ordinary progression or process
    of; as, to accelerate the growth of a plant, the increase
    of wealth, etc.
    [1913 Webster]
 
   3. To hasten, as the occurence of an event; as, to accelerate
    our departure.
    [1913 Webster]
 
   Accelerated motion (Mech.), motion with a continually
    increasing velocity.
 
   Accelerating force, the force which causes accelerated
    motion.                   --Nichol.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To hasten; expedite; quicken; dispatch; forward;
     advance; further.
     [1913 Webster]

Din dicționarul WordNet (r) 2.0 :

 accelerating
    adj : increasing in speed; becoming progressively faster; "the
       accelerating inflation was cause for great concern"

Caută Accelerating cu Omnilexica

Produse referitoare la "Accelerating"

Contact | Noutăți | Unelte gratuite

Acest site este bazat pe Lexica © 2004-2020 Lucian Velea

www.ro-en.ro trafic.ro

 
Poți promova cultura română în lume: Intră pe www.intercogito.ro și distribuie o cugetare românească într-o altă limbă!