dictionar englez roman

amour


3 dicționare găsite pentru amour
Din dicționarul The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 :

 Amour \A*mour"\, n. [F., fr. L. amor love.]
   1. Love; affection. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
   2. Love making; a love affair; usually, an unlawful
    connection in love; a love intrigue; an illicit love
    affair.
    [1913 Webster]
 
   In amours with, in love with. [Obs.]
    [1913 Webster]

Din dicționarul WordNet (r) 2.0 :

 amour
    n : a usually secretive or illicit sexual relationship [syn: affair,
      affaire, intimacy, liaison, involvement]

Din dicționarul Moby Thesaurus II by Grady Ward, 1.0 :

 23 Moby Thesaurus words for "amour":
   adulterous affair, adultery, affair, amorousness, cuckoldry,
   entanglement, eternal triangle, flirtation, forbidden love,
   hanky-panky, illicit love, infidelity, intimacy, intrigue, liaison,
   love, love affair, passion, relationship, romance, romantic tie,
   triangle, unfaithfulness 
   

Caută amour cu Omnilexica

Produse referitoare la "amour"

Contact | Noutăți | Unelte gratuite

Acest site este bazat pe Lexica © 2004-2020 Lucian Velea

www.ro-en.ro trafic.ro

 
Poți promova cultura română în lume: Intră pe www.intercogito.ro și distribuie o cugetare românească într-o altă limbă!