dictionar englez roman

antipodal


3 dicționare găsite pentru antipodal
Din dicționarul The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 :

 Antipodal \An*tip"o*dal\, a.
   1. Pertaining to the antipodes; situated on the opposite side
    of the globe.
    [1913 Webster]
 
   2. Diametrically opposite. "His antipodal shadow." --Lowell.
    [1913 Webster]

Din dicționarul WordNet (r) 2.0 :

 antipodal
    adj : relating to the antipodes or situated at opposite sides of
       the earth; "antodpodean latitudes"; "antipodal regions
       of the earth"; "antipodal points on a sphere" [syn: antipodean]
    n : the relation of opposition along a diameter [syn: antipodal
      opposition, diametrical opposition]

Din dicționarul Moby Thesaurus II by Grady Ward, 1.0 :

 21 Moby Thesaurus words for "antipodal":
   antipodean, antithetic, antithetical, confronting, contradictory,
   contrapositive, contrary, converse, counter, diametric,
   diametrically opposite, eyeball-to-eyeball, facing, inverse,
   obverse, opposing, opposite, polar, polaric, polarized, reverse 
   

Caută antipodal cu Omnilexica

Contact | Noutăți | Unelte gratuite

Acest site este bazat pe Lexica © 2004-2019 Lucian Velea

www.ro-en.ro trafic.ro

 
Poți promova cultura română în lume: Intră pe www.intercogito.ro și distribuie o cugetare românească într-o altă limbă!