dictionar englez roman

consociate


4 dicționare găsite pentru consociate
Din dicționarul The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 :

 Consociate \Con*so"ci*ate\, v. i.
   1. To be allied, confederated, or associated; to coalescence.
    [R.] --Bentley.
    [1913 Webster]
 
   2. To form an ecclesiastical consociation. [U.S.]
    [1913 Webster]

Din dicționarul The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 :

 Consociate \Con*so"ci*ate\, n. [L. consociatus, p. p. of
   consociare to associate, unite; con- + sociare to join,
   unite. See Social.]
   An associate; an accomplice. [Archaic] "Wicked consociates."
   --Bp. Hall.
   [1913 Webster]

Din dicționarul The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 :

 Consociate \Con*so"ci*ate\, v. t. [imp. & p. p. Consociated;
   p. pr. & vb. n. Consociating.]
   1. To bring into alliance, confederacy, or relationship; to
    bring together; to join; to unite. [R.]
    [1913 Webster]
 
       Join pole to pole, consociate severed worlds.
                          --Mallet.
    [1913 Webster]
 
   2. To unite in an ecclesiastical consociation. [U.S.]
    [1913 Webster]

Din dicționarul WordNet (r) 2.0 :

 consociate
    v : bring or come into association or action; "The churches
      consociated to fight their dissolution" [syn: associate]

Caută consociate cu Omnilexica

Contact | Noutăți | Unelte gratuite

Acest site este bazat pe Lexica © 2004-2019 Lucian Velea

www.ro-en.ro trafic.ro

 
Poți promova cultura română în lume: Intră pe www.intercogito.ro și distribuie o cugetare românească într-o altă limbă!