dictionar englez roman

cortege


3 dicționare găsite pentru cortege
Din dicționarul The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 :

 cortege \cortege\, Cort'ege \Cor`t['e]ge"\(k[^o]r`t[asl]zh"), n.
   [F., fr. It. corteggio train, fr. corte court. See Court.]
   A train of attendants; a group following and attending to
   some important person.
 
   Syn: retinue, suite, entourage.
     [1913 Webster WordNet 1.5]
 
   2. a procession, especially a funeral procession following
    the casket carrying a dead person.
    [WordNet 1.5]

Din dicționarul WordNet (r) 2.0 :

 cortege
    n 1: a funeral procession
    2: the group following and attending to some important person
     [syn: retinue, suite, entourage]

Din dicționarul Moby Thesaurus II by Grady Ward, 1.0 :

 43 Moby Thesaurus words for "cortege":
   attendance, attendant, body of retainers, burial, burial at sea,
   burying, caravan, cavalcade, cohort, column, court, dead march,
   deep six, dirge, dress parade, entourage, flyover, follower,
   following, funeral, funeral procession, last post, line,
   march past, motorcade, muffled drum, mule train, pack train,
   parade, parasite, pomp, procession, promenade, retinue, review,
   rout, satellite, skimmington, stream, string, suite, taps, train 
   

Caută cortege cu Omnilexica

Produse referitoare la "cortege"

Contact | Noutăți | Unelte gratuite

Acest site este bazat pe Lexica © 2004-2020 Lucian Velea

www.ro-en.ro trafic.ro

 
Poți promova cultura română în lume: Intră pe www.intercogito.ro și distribuie o cugetare românească într-o altă limbă!