dictionar englez roman

disfigure


4 dicționare găsite pentru disfigure
Din dicționarul The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 :

 Disfigure \Dis*fig"ure\ (?; 135), v. t. [imp. & p. p.
   Disfigured; p. pr. & vb. n. Disfiguring.] [OF.
   desfigurer, F. d['e]figurer; pref. des- (L. dis-) + figurer
   to fashion, shape, fr. L. figurare, fr. figura figure. See
   Figure, and cf. Defiguration.]
   To mar the figure of; to render less complete, perfect, or
   beautiful in appearance; to deface; to deform.
   [1913 Webster]
 
      Disfiguring not God's likeness, but their own.
                          --Milton.
 
   Syn: To deface; deform; mar; injure.
     [1913 Webster]

Din dicționarul The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 :

 Disfigure \Dis*fig"ure\, n.
   Disfigurement; deformity. [Obs.] --Chaucer.
   [1913 Webster]

Din dicționarul WordNet (r) 2.0 :

 disfigure
    v : mar or spoil the appearance of; "scars defaced her cheeks";
      "The vandals disfigured the statue" [syn: deface, blemish]

Din dicționarul Moby Thesaurus II by Grady Ward, 1.0 :

 32 Moby Thesaurus words for "disfigure":
   blemish, blot, check, cicatrize, crack, craze, deface, deform,
   disproportion, distort, dysphemize, flaw, kink, look a fright,
   look a mess, look bad, look like hell, look something terrible,
   mar, misshape, mutilate, offend, offend the eye, scab, scar,
   scarify, split, spoil, truncate, twist, uglify, warp 
   

Caută disfigure cu Omnilexica

Contact | Noutăți | Unelte gratuite

Acest site este bazat pe Lexica © 2004-2019 Lucian Velea

www.ro-en.ro trafic.ro

 
Poți promova cultura română în lume: Intră pe www.intercogito.ro și distribuie o cugetare românească într-o altă limbă!