dictionar englez roman

emulsify


3 dicționare găsite pentru emulsify
Din dicționarul The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 :

 Emulsify \E*mul"si*fy\, v. t. [Emulsion + -fy.]
   To convert into an emulsion; to form an emulsion; to reduce
   from an oily substance to a milky fluid in which the fat
   globules are in a very finely divided state, giving it the
   semblance of solution; as, the pancreatic juice emulsifies
   the oily part of food.
   [1913 Webster]

Din dicționarul WordNet (r) 2.0 :

 emulsify
    v 1: cause to become an emulsion; make into an emulsion [ant: demulsify]
    2: form into or become an emulsion; "The solution emulsified"
     [ant: demulsify]
    [also: emulsified]

Din dicționarul Moby Thesaurus II by Grady Ward, 1.0 :

 58 Moby Thesaurus words for "emulsify":
   admix, alloy, amalgamate, beat up, bemingle, blend, churn, clabber,
   clot, coagulate, coalesce, colloid, colloidize, combine, commingle,
   commix, compose, compound, concoct, conglomerate, cream, curdle,
   emulsionize, fuse, hash, homogenize, immingle, immix, incrassate,
   inspissate, integrate, interblend, interlace, interlard,
   intermingle, intermix, intertwine, interweave, jell, jellify,
   jelly, jumble, knead, lopper, merge, mingle, mingle-mangle, mix,
   mix up, scramble, shuffle, stir up, syncretize, thicken,
   throw together, toss together, whip, work 
   

Caută emulsify cu Omnilexica

Produse referitoare la "emulsify"

Contact | Noutăți | Unelte gratuite

Acest site este bazat pe Lexica © 2004-2020 Lucian Velea

www.ro-en.ro trafic.ro

 
Poți promova cultura română în lume: Intră pe www.intercogito.ro și distribuie o cugetare românească într-o altă limbă!