dictionar englez roman

encomium


3 dicționare găsite pentru encomium
Din dicționarul The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 :

 Encomium \En*co"mi*um\, n.; pl. Encomiums. [NL., fr. Gr. ? (a
   song) chanted in a Bacchic festival in praise of the god; ?
   in + ? a jovial festivity, revel. See Comedy.]
   Warm or high praise; panegyric; strong commendation.
   [1913 Webster]
 
      His encomiums awakened all my ardor.   --W. Irving.
 
   Syn: See Eulogy.
     [1913 Webster]

Din dicționarul WordNet (r) 2.0 :

 encomium
    n : a formal expression of praise [syn: eulogy, panegyric, paean,
      pean]
    [also: encomia (pl)]

Din dicționarul Moby Thesaurus II by Grady Ward, 1.0 :

 18 Moby Thesaurus words for "encomium":
   acclaim, acclamation, accolade, applause, approval, citation,
   commendation, compliment, eulogy, kudos, laud, laudation,
   magnification, panegyric, plaudits, praise, salutation, tribute 
   

Caută encomium cu Omnilexica

Produse referitoare la "encomium"

Contact | Noutăți | Unelte gratuite

Acest site este bazat pe Lexica © 2004-2020 Lucian Velea

www.ro-en.ro trafic.ro

 
Poți promova cultura română în lume: Intră pe www.intercogito.ro și distribuie o cugetare românească într-o altă limbă!