dictionar englez roman

freewheeling


3 dicționare găsite pentru freewheeling
Din dicționarul The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 :

 freewheeling \freewheeling\ adj.
   Acting heedless of consequences; acting without controls,
   external or internal; as, freewheeling foolishness.
 
   Syn: careless, irresponsible, reckless.
     [WordNet 1.5]

Din dicționarul WordNet (r) 2.0 :

 freewheeling
    adj 1: free of restraints or rules; "freewheeling foolishness";
       "the versatility of his poetic freewheeling style"
    2: cheerfully irresponsible; "carefree with his money";
     "freewheeling urban youths"; "had a harum-scarum youth"
     [syn: carefree, devil-may-care, happy-go-lucky, harum-scarum,
      slaphappy]

Din dicționarul Moby Thesaurus II by Grady Ward, 1.0 :

 23 Moby Thesaurus words for "freewheeling":
   autarchic, autarkic, autonomous, free-spirited, independent,
   individualistic, inner-directed, neutral, nonaligned, nonpartisan,
   self-contained, self-dependent, self-determined, self-directing,
   self-governed, self-governing, self-reliant, self-subsistent,
   self-sufficient, self-supporting, sovereign, third-force,
   third-world 
   

Caută freewheeling cu Omnilexica

Produse referitoare la "freewheeling"

Contact | Noutăți | Unelte gratuite

Acest site este bazat pe Lexica © 2004-2020 Lucian Velea

www.ro-en.ro trafic.ro

 
Poți promova cultura română în lume: Intră pe www.intercogito.ro și distribuie o cugetare românească într-o altă limbă!