dictionar englez roman

furore


3 dicționare găsite pentru furore
Din dicționarul The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 :

 furore \fu*ro"re\, n. [It.]
   Excitement; commotion; enthusiasm. [Also spelled furor.]
   [1913 Webster]

Din dicționarul WordNet (r) 2.0 :

 furore
    n 1: an interest followed with exaggerated zeal; "he always
      follows the latest fads"; "it was all the rage that
      season" [syn: fad, craze, furor, cult, rage]
    2: a sudden outburst (as of protest) [syn: furor]

Din dicționarul Moby Thesaurus II by Grady Ward, 1.0 :

 37 Moby Thesaurus words for "furore":
   ado, brouhaha, bustle, chic, coil, commotion, craze, cry,
   disturbance, enthusiasm, excitement, fad, flurry, foofaraw, furor,
   fuss, hubbub, hurly-burly, mania, mode, obsession, outburst,
   pother, rage, ruckus, rumpus, shindig, stir, style, to-do, tumult,
   turmoil, uproar, vogue, whirl, whirlpool, whirlwind 
   

Caută furore cu Omnilexica

Produse referitoare la "furore"Contact | Noutăți | Unelte gratuite

Acest site este bazat pe Lexica © 2004-2020 Lucian Velea

www.ro-en.ro trafic.ro

 
Poți promova cultura română în lume: Intră pe www.intercogito.ro și distribuie o cugetare românească într-o altă limbă!