dictionar englez roman

heartbreaking


3 dicționare găsite pentru heartbreaking
Din dicționarul The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 :

 Heartbreaking \Heart"break`ing\, a.
   Causing overpowering sorrow.
   [1913 Webster]

Din dicționarul WordNet (r) 2.0 :

 heartbreaking
    adj : causing or marked by grief or anguish; "a grievous loss"; "a
       grievous cry"; "her sigh was heartbreaking"; "the
       heartrending words of Rabin's granddaughter" [syn: grievous,
       heartrending]

Din dicționarul Moby Thesaurus II by Grady Ward, 1.0 :

 20 Moby Thesaurus words for "heartbreaking":
   afflictive, agonizing, calamitous, consuming, desolating, dire,
   distressing, excruciating, grievous, harrowing, heartrending,
   heartsickening, heartwounding, lamentable, racking, regrettable,
   rending, tormenting, torturous, unfortunate 
   

Caută heartbreaking cu Omnilexica

Produse referitoare la "heartbreaking"

Contact | Noutăți | Unelte gratuite

Acest site este bazat pe Lexica © 2004-2020 Lucian Velea

www.ro-en.ro trafic.ro

 
Poți promova cultura română în lume: Intră pe www.intercogito.ro și distribuie o cugetare românească într-o altă limbă!