dictionar englez roman

hydrogenate


3 dicționare găsite pentru hydrogenate
Din dicționarul The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 :

 Hydrogenate \Hy"dro*gen*ate\, v. t. [imp. & p. p.
   Hydrogenated; p. pr. & vb. n. Hydrogenating.] (Chem.)
   To hydrogenize.
   [1913 Webster]

Din dicționarul WordNet (r) 2.0 :

 hydrogenate
    v : combine or treat with or expose to hydrogen, especially to
      add hydrogen to the molecule of (an unsaturated organic
      compound) [ant: dehydrogenate]

Din dicționarul Moby Thesaurus II by Grady Ward, 1.0 :

 53 Moby Thesaurus words for "hydrogenate":
   acetify, acidify, acidulate, aerate, aerify, alkalify, alkalize,
   atomize, borate, carbonate, catalyze, chemical, chlorinate,
   distill, electrolyze, emit, etherify, etherize, evaporate, exhale,
   ferment, fluidize, fractionate, fume, fumigate, gasify, give off,
   homopolymerize, hydrate, hydroxylate, isomerize, nitrate, oxidize,
   oxygenate, pepsinate, perfume, peroxidize, phosphatize, polymerize,
   reduce, reek, send out, smoke, spray, steam, sublimate, sublime,
   sulfate, sulfatize, sulfonate, vaporize, volatilize, work 
   

Caută hydrogenate cu Omnilexica

Contact | Noutăți | Unelte gratuite

Acest site este bazat pe Lexica © 2004-2020 Lucian Velea

www.ro-en.ro trafic.ro

 
Poți promova cultura română în lume: Intră pe www.intercogito.ro și distribuie o cugetare românească într-o altă limbă!