dictionar englez roman

idealize


4 dicționare găsite pentru idealize
Din dicționarul The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 :

 Idealize \I*de"al*ize\, v. t. [imp. & p. p. Idealized; p. pr.
   & vb. n. Idealizing.]
   1. To make ideal; to consider as ideal; to give an ideal form
    or value to; to attribute ideal characteristics and
    excellences to; as, to idealize real life. [WordNet sense
    1]
    [1913 Webster]
 
   2. (Fine Arts) To treat in an ideal manner. See
    Idealization, 2.
    [1913 Webster]
 
   3. to form ideals. [WordNet sense 2]
    [WordNet 1.5]

Din dicționarul The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 :

 Idealize \I*de"al*ize\, v. i. [Cf. F. id['e]aliser.]
   To form ideals.
   [1913 Webster]

Din dicționarul WordNet (r) 2.0 :

 idealize
    v 1: consider or render as ideal; "She idealized her husband
      after his death" [syn: idealise]
    2: form ideals; "Man has always idealized" [syn: idealise]

Din dicționarul Moby Thesaurus II by Grady Ward, 1.0 :

 34 Moby Thesaurus words for "idealize":
   apotheosize, deify, dematerialize, disembody, disincarnate,
   elevate, ennoble, etherealize, exaggerate, exalt, glorify,
   immaterialize, overappraise, overassess, overcalculate, overcount,
   overesteem, overestimate, overmeasure, overprize, overrate,
   overreact to, overreckon, overstate, overvalue, quixotize,
   rhapsodize, romance, romanticize, spiritize, spiritualize,
   unsubstantialize, utopianize, worship 
   

Caută idealize cu Omnilexica

Produse referitoare la "idealize"

Contact | Noutăți | Unelte gratuite

Acest site este bazat pe Lexica © 2004-2019 Lucian Velea

www.ro-en.ro trafic.ro

 
Poți promova cultura română în lume: Intră pe www.intercogito.ro și distribuie o cugetare românească într-o altă limbă!