dictionar englez roman

ill-starred


3 dicționare găsite pentru ill-starred
Din dicționarul The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 :

 Ill-starred \Ill"-starred`\, a.
   Fated to be unfortunate; unlucky; as, an ill-starred man or
   day.
 
   Syn: ill-fated, ill-omened, unlucky.
     [1913 Webster WordNet 1.5]

Din dicționarul WordNet (r) 2.0 :

 ill-starred
    adj : marked by or promising bad fortune; "their business venture
       was doomed from the start"; "an ill-fated business
       venture"; "an ill-starred romance"; "the unlucky
       prisoner was again put in irons"- W.H.Prescott [syn: doomed,
       ill-fated, ill-omened, unlucky]

Din dicționarul Moby Thesaurus II by Grady Ward, 1.0 :

 19 Moby Thesaurus words for "ill-starred":
   baleful, bodeful, fateful, foreboding, hapless, ill-fated,
   luckless, malefic, malign, ominous, portentous, sinister,
   star-crossed, unfavorable, unfortunate, unhappy, unpromising,
   unpropitious, untoward 
   

Caută ill-starred cu Omnilexica

Produse referitoare la "ill-starred"

Contact | Noutăți | Unelte gratuite

Acest site este bazat pe Lexica © 2004-2020 Lucian Velea

www.ro-en.ro trafic.ro

 
Poți promova cultura română în lume: Intră pe www.intercogito.ro și distribuie o cugetare românească într-o altă limbă!