dictionar englez roman

innocuous


3 dicționare găsite pentru innocuous
Din dicționarul The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 :

 Innocuous \In*noc"u*ous\, a. [L. innocuus; in- not + nocuus
   hurtful, fr. nocere to hurt. See Innocent.]
   Harmless; producing no ill effect.
   [1913 Webster]
 
      A patient, innocuous, innocent man.   --Burton.
   -- In*noc"u*ous*ly, adv. -- In*noc"u*ous*ness, n.
   [1913 Webster]
 
      Where the salt sea innocuously breaks.  --Wordsworth.
   [1913 Webster]

Din dicționarul WordNet (r) 2.0 :

 innocuous
    adj 1: not injurious to physical or mental health [syn: harmless]
       [ant: noxious]
    2: unlikely to harm or disturb anyone; "harmless old man" [syn:
      harmless]
    3: not causing disapproval; "it was an innocuous remark";
     "confined himself to innocuous generalities";
     "unobjectionable behavior" [syn: unobjectionable]
    4: lacking intent or capacity to injure; "an innocent prank"
     [syn: innocent]

Din dicționarul Moby Thesaurus II by Grady Ward, 1.0 :

 35 Moby Thesaurus words for "innocuous":
   benign, harmless, homely, humble, humble-looking, humble-visaged,
   humblest, inglorious, innocent, inoffensive, least, low, lowest,
   lowliest, lowly, mean, modest, nonmalignant, nonpoisonous,
   nontoxic, nonvirulent, plain, poor, sapless, simple, small,
   teachable, undamaging, undistinguished, unhurtful, unimportant,
   uninjurious, unobnoxious, unoffending, unpretentious 
   

Caută innocuous cu Omnilexica

Contact | Noutăți | Unelte gratuite

Acest site este bazat pe Lexica © 2004-2020 Lucian Velea

www.ro-en.ro trafic.ro

 
Poți promova cultura română în lume: Intră pe www.intercogito.ro și distribuie o cugetare românească într-o altă limbă!