dictionar englez roman

insurmountable


3 dicționare găsite pentru insurmountable
Din dicționarul The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 :

 Insurmountable \In`sur*mount"a*ble\, a. [Pref. in- not +
   surmountable: cf. F. insurmountable.]
   Incapable of being passed over, surmounted, or overcome;
   insuperable; as, insurmountable difficulty or obstacle.
   --Locke.
   [1913 Webster]
 
      Hope thinks nothing difficult; despair tells us that
      difficulty is insurmountable.      --I. Watts.
 
   Syn: Insuperable; impassable; invincible.
     [1913 Webster]

Din dicționarul WordNet (r) 2.0 :

 insurmountable
    adj 1: not capable of being surmounted or overcome; "insurmountable
       disadvantages" [syn: unsurmountable] [ant: surmountable]
    2: impossible to surmount [syn: insuperable]

Din dicționarul Moby Thesaurus II by Grady Ward, 1.0 :

 20 Moby Thesaurus words for "insurmountable":
   beyond one, impassable, impracticable, impractical, indomitable,
   inoperable, insuperable, invincible, too much for, unachievable,
   unattainable, uncompassable, unconquerable, undoable, uneffectible,
   unnegotiable, unperformable, unrealizable, unsurmountable,
   unworkable 
   

Caută insurmountable cu Omnilexica

Produse referitoare la "insurmountable"

Contact | Noutăți | Unelte gratuite

Acest site este bazat pe Lexica © 2004-2020 Lucian Velea

www.ro-en.ro trafic.ro

 
Poți promova cultura română în lume: Intră pe www.intercogito.ro și distribuie o cugetare românească într-o altă limbă!