dictionar englez roman

jeopardize


3 dicționare găsite pentru jeopardize
Din dicționarul The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 :

 jeopardize \jeop"ard*ize\, v. t. [imp. & p. p. Jeopardized; p.
   pr. & vb. n. Jeopardizing.]
   To expose to loss or injury; to risk.
 
   Syn: jeopard.
     [1913 Webster]
 
        That he should jeopardize his willful head
        Only for spite at me.        --H. Taylor.
     [1913 Webster]

Din dicționarul WordNet (r) 2.0 :

 jeopardize
    v 1: pose a threat to; present a danger to; "The pollution is
      endangering the crops" [syn: endanger, jeopardise, menace,
       threaten, imperil, peril]
    2: put at risk; "I will stake my good reputation for this"
     [syn: venture, hazard, adventure, stake]

Din dicționarul Moby Thesaurus II by Grady Ward, 1.0 :

 19 Moby Thesaurus words for "jeopardize":
   compromise, encounter danger, endanger, expose, gamble,
   gamble with, hazard, imperil, incur danger, jeopard, jeopardy,
   lay open, menace, peril, put in danger, put in jeopardy, risk,
   threaten, venture 
   

Caută jeopardize cu Omnilexica

Produse referitoare la "jeopardize"

Contact | Noutăți | Unelte gratuite

Acest site este bazat pe Lexica © 2004-2019 Lucian Velea

www.ro-en.ro trafic.ro

 
Poți promova cultura română în lume: Intră pe www.intercogito.ro și distribuie o cugetare românească într-o altă limbă!