dictionar englez roman

lancinate


3 dicționare găsite pentru lancinate
Din dicționarul The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 :

 Lancinate \Lan"ci*nate\, v. t. [imp. & p. p. Lancinated; p.
   pr. & vb. n. Lancinating.] [L. lancinatus, p. p. of
   lancinare to fear.]
   To tear; to lacerate; to pierce or stab. --De Quincey.
   [1913 Webster]

Din dicționarul WordNet (r) 2.0 :

 lancinate
    adj : as physically painful as if caused by a sharp instrument; "a
       cutting wind"; "keen winds"; "knifelike cold";
       "piercing knifelike pains"; "piercing cold"; "piercing
       criticism"; "a stabbing pain"; "lancinating pain" [syn:
       cutting, keen, knifelike, piercing, stabbing,
       lancinating]

Din dicționarul Moby Thesaurus II by Grady Ward, 1.0 :

 21 Moby Thesaurus words for "lancinate":
   agonize, bloody, claw, convulse, crucify, excruciate, harrow,
   impale, kill by inches, lacerate, macerate, martyr, martyrize,
   punish, rack, rip, savage, scarify, torment, torture, wring 
   

Caută lancinate cu Omnilexica

Contact | Noutăți | Unelte gratuite

Acest site este bazat pe Lexica © 2004-2020 Lucian Velea

www.ro-en.ro trafic.ro

 
Poți promova cultura română în lume: Intră pe www.intercogito.ro și distribuie o cugetare românească într-o altă limbă!