dictionar englez roman

misquote


3 dicționare găsite pentru misquote
Din dicționarul The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 :

 Misquote \Mis*quote"\, v. t. & i.
   To quote erroneously or incorrectly. --Shak.
   [1913 Webster]

Din dicționarul WordNet (r) 2.0 :

 misquote
    v : quote incorrectly; "He had misquoted the politician"

Din dicționarul Moby Thesaurus II by Grady Ward, 1.0 :

 73 Moby Thesaurus words for "misquote":
   belie, burlesque, camouflage, caricature, color, contort, disguise,
   distort, do amiss, dress up, embellish, embroider, exaggerate,
   falsify, fudge, garble, get one wrong, get wrong, gild, gloss,
   gloss over, mask, misapply, misapprehend, miscall, miscite,
   miscolor, misconceive, misconduct, misconstrue, miscount, misdeal,
   misdeem, misemploy, misexplain, misexplicate, misexpound, misfield,
   misinterpret, misjudge, mismanage, misplay, misprint, misread,
   misrender, misreport, misrepresent, misspell, misstate, mistake,
   misteach, mistranslate, misunderstand, misuse, overdraw, overstate,
   parody, pervert, slant, squeeze, strain, strain the sense,
   titivate, torture, travesty, trick out, twist, twist the words,
   understate, varnish, warp, whitewash, wrench 
   

Caută misquote cu Omnilexica

Contact | Noutăți | Unelte gratuite

Acest site este bazat pe Lexica © 2004-2020 Lucian Velea

www.ro-en.ro trafic.ro

 
Poți promova cultura română în lume: Intră pe www.intercogito.ro și distribuie o cugetare românească într-o altă limbă!