dictionar englez roman

neighborliness


3 dicționare găsite pentru neighborliness
Din dicționarul The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 :

 Neighborliness \Neigh"bor*li*ness\, n.
   The quality or state of being neighborly.
   [1913 Webster]

Din dicționarul WordNet (r) 2.0 :

 neighborliness
    n : a disposition to be friendly and helpful to neighbors [syn:
      neighbourliness, good-neighborliness, good-neighbourliness]
      [ant: unneighborliness]

Din dicționarul Moby Thesaurus II by Grady Ward, 1.0 :

 30 Moby Thesaurus words for "neighborliness":
   amiability, amiableness, amicability, amicableness, amity,
   bonhomie, congeniality, cordiality, friendliness, friendship,
   generosity, geniality, graciousness, heartiness, hospitableness,
   hospitality, kindness, liberality, love, neighborlikeness,
   open door, openheartedness, peaceableness, receptiveness,
   sociability, unhostility, warmheartedness, warmness, warmth,
   well-affectedness 
   

Caută neighborliness cu Omnilexica

Produse referitoare la "neighborliness"

Contact | Noutăți | Unelte gratuite

Acest site este bazat pe Lexica © 2004-2020 Lucian Velea

www.ro-en.ro trafic.ro

 
Poți promova cultura română în lume: Intră pe www.intercogito.ro și distribuie o cugetare românească într-o altă limbă!