dictionar englez roman

perpetuation


3 dicționare găsite pentru perpetuation
Din dicționarul The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 :

 Perpetuation \Per*pet`u*a"tion\, n. [Cf. F. perp['e]tuation.]
   The act of making perpetual, or of preserving from extinction
   through an endless existence, or for an indefinite period of
   time; continuance. --Sir T. Browne.
   [1913 Webster]

Din dicționarul WordNet (r) 2.0 :

 perpetuation
    n : the act of prolonging something; "there was an indefinite
      prolongation of the peace talks" [syn: prolongation, protraction,
      lengthening]

Din dicționarul Moby Thesaurus II by Grady Ward, 1.0 :

 30 Moby Thesaurus words for "perpetuation":
   continualness, continuance, continuation, continuity, endurance,
   eternal re-creation, eternal return, eternalization, extension,
   immortalization, lengthening, maintenance, perseverance,
   persistence, preservation, progress, progression, prolongation,
   protraction, pursuance, repetition, run, staying power,
   steady-state universe, straight course, sustained action,
   sustenance, uninterrupted course, unremittingness, way 
   

Caută perpetuation cu Omnilexica

Produse referitoare la "perpetuation"

Contact | Noutăți | Unelte gratuite

Acest site este bazat pe Lexica © 2004-2019 Lucian Velea

www.ro-en.ro trafic.ro

 
Poți promova cultura română în lume: Intră pe www.intercogito.ro și distribuie o cugetare românească într-o altă limbă!