dictionar englez roman

personalize


3 dicționare găsite pentru personalize
Din dicționarul The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 :

 Personalize \Per"son*al*ize\, v. t. [imp. & p. p.
   Personalized; p. pr. & vb. n. Personalizing.]
   To make personal. "They personalize death." --H. Spencer.
   [1913 Webster]

Din dicționarul WordNet (r) 2.0 :

 personalize
    v : make personal or more personal; "personalized service" [syn:
      personalise, individualize, individualise] [ant: depersonalize,
      depersonalize]

Din dicționarul Moby Thesaurus II by Grady Ward, 1.0 :

 61 Moby Thesaurus words for "personalize":
   analyze, anatomize, anthropomorphize, atomize, change, chop logic,
   descend to particulars, desynonymize, detail, difference,
   differentiate, discriminate, disequalize, disjoin, distinguish,
   diversify, divide, emblematize, embody, epitomize, exemplify,
   exteriorize, externalize, figure, illustrate, incarnate,
   incarnation, individualize, individuate, itemize,
   make a distinction, manifest, mark, mark off, mark out,
   materialize, metaphorize, mirror, modify, objectify, particularize,
   peculiarize, personate, personification, personify, precise,
   refine a distinction, segregate, separate, set apart, set off,
   sever, severalize, similize, specialize, spell out, split hairs,
   substantiate, symbolize, typify, vary 
   

Caută personalize cu Omnilexica

Produse referitoare la "personalize"

Contact | Noutăți | Unelte gratuite

Acest site este bazat pe Lexica © 2004-2019 Lucian Velea

www.ro-en.ro trafic.ro

 
Poți promova cultura română în lume: Intră pe www.intercogito.ro și distribuie o cugetare românească într-o altă limbă!