dictionar englez roman

prudish


3 dicționare găsite pentru prudish
Din dicționarul The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 :

 Prudish \Prud"ish\, a.
   Like a prude; very formal, precise, or reserved; affectedly
   severe in virtue; as, a prudish woman; prudish manners.
   [1913 Webster]
 
      A formal lecture, spoke with prudish face. --Garrick.
   [1913 Webster]

Din dicționarul WordNet (r) 2.0 :

 prudish
    adj : exaggeratedly proper; "my straitlaced Aunt Anna doesn't
       approve of my miniskirts" [syn: priggish, prim, prissy,
       puritanical, square-toed, straitlaced, strait-laced,
       straightlaced, straight-laced, tight-laced, victorian]

Din dicționarul Moby Thesaurus II by Grady Ward, 1.0 :

 51 Moby Thesaurus words for "prudish":
   Quakerish, Victorian, austere, censorious, choicy, choosy,
   conscientious, critical, decorous, demure, discriminating,
   discriminative, exacting, fastidious, formal, fussy, genteel,
   hidebound, meticulous, mid-Victorian, narrow, old-maidish,
   overmodest, particular, perfectionistic, picky, precise,
   precisianistic, priggish, prim, prissy, proper, punctilious,
   puristic, puritanic, puritanical, rigid, sanctimonious, scrupulous,
   selective, sensitive, severe, smug, squeamish, stern, stiff,
   stiff-necked, strait-laced, straitlaced, strict, stuffy 
   

Caută prudish cu Omnilexica

Produse referitoare la "prudish"

Contact | Noutăți | Unelte gratuite

Acest site este bazat pe Lexica © 2004-2019 Lucian Velea

www.ro-en.ro trafic.ro

 
Poți promova cultura română în lume: Intră pe www.intercogito.ro și distribuie o cugetare românească într-o altă limbă!