dictionar englez roman

superimpose


3 dicționare găsite pentru superimpose
Din dicționarul The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 :

 Superimpose \Su`per*im*pose"\, v. t. [imp. & p. p.
   Superimposed; p. pr. & vb. n. Superimposing.]
   To lay or impose on something else; as, a stratum of earth
   superimposed on another stratum. -- Su`per*im`po*si"tion,
   n.
   [1913 Webster]

Din dicționarul WordNet (r) 2.0 :

 superimpose
    v : place on top of; "can you superimpose the two images?" [syn:
      superpose, lay over]

Din dicționarul Moby Thesaurus II by Grady Ward, 1.0 :

 32 Moby Thesaurus words for "superimpose":
   apply to, blanket, block, canopy, cloak, clothe, cloud, cope,
   cover, cover up, cowl, curtain, eclipse, film, hood, lay on,
   lay over, mantle, mask, muffle, obduce, obscure, occult, overlay,
   overspread, put on, screen, scum, shield, spread over, superpose,
   veil 
   

Caută superimpose cu Omnilexica

Contact | Noutăți | Unelte gratuite

Acest site este bazat pe Lexica © 2004-2020 Lucian Velea

www.ro-en.ro trafic.ro

 
Poți promova cultura română în lume: Intră pe www.intercogito.ro și distribuie o cugetare românească într-o altă limbă!