dictionar englez roman

transmute


2 dicționare găsite pentru transmute
Din dicționarul The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 :

 Transmute \Trans*mute"\, v. t. [imp. & p. p. Transmuted; p.
   pr. & vb. n. Transmuting.] [L. transmutare, transmutatum;
   trans across + mutare to change. See Mutable, and cf.
   Transmew.]
   To change from one nature, form, or substance, into another;
   to transform.
   [1913 Webster]
 
      The caresses of parents and the blandishments of
      friends transmute us into idols.     --Buckminster.
   [1913 Webster]
 
      Transmuting sorrow into golden joy
      Free from alloy.             --H. Smith.
   [1913 Webster]

Din dicționarul WordNet (r) 2.0 :

 transmute
    v 1: alter the nature of (elements)
    2: change in outward structure or looks; "He transformed into a
     monster"; "The salesman metamorphosed into an ugly beetle"
     [syn: transform, metamorphose]
    3: change or alter in form, appearance, or nature; "This
     experience transformed her completely"; "She transformed
     the clay into a beautiful sculpture"; "transubstantiate
     one element into another" [syn: transform, transubstantiate]

Caută transmute cu Omnilexica

Produse referitoare la "transmute"

Contact | Noutăți | Unelte gratuite

Acest site este bazat pe Lexica © 2004-2020 Lucian Velea

www.ro-en.ro trafic.ro

 
Poți promova cultura română în lume: Intră pe www.intercogito.ro și distribuie o cugetare românească într-o altă limbă!