dictionar englez roman

unclasp


3 dicționare găsite pentru unclasp
Din dicționarul The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 :

 Unclasp \Un*clasp"\ ([u^]n*kl[.a]sp"), v. t. [1st pref. un- +
   clasp.]
   To loose the clasp of; to open, as something that is fastened
   with, or as with, a clasp; as, to unclasp a book; to unclasp
   the hands; to unclasp one's heart.
   [1913 Webster]

Din dicționarul WordNet (r) 2.0 :

 unclasp
    v : release from a clasp; "She clasped and unclasped her hands"
      [ant: clasp, clasp]

Din dicționarul Moby Thesaurus II by Grady Ward, 1.0 :

 36 Moby Thesaurus words for "unclasp":
   cast off, detach, disengage, doff, free, leave go, let go,
   let loose of, liberate, loose, loosen, release, remove, take off,
   unbar, unbind, unbolt, unbuckle, unbutton, unchain, unclutch, undo,
   unfasten, unfetter, unglue, unhand, unlace, unlatch, unleash,
   unlock, unloose, unloosen, unstick, unstrap, untie, weigh anchor 
   

Caută unclasp cu Omnilexica

Contact | Noutăți | Unelte gratuite

Acest site este bazat pe Lexica © 2004-2020 Lucian Velea

www.ro-en.ro trafic.ro

 
Poți promova cultura română în lume: Intră pe www.intercogito.ro și distribuie o cugetare românească într-o altă limbă!