dictionar englez roman

upwind


5 dicționare găsite pentru upwind
Din dicționarul The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 :

 Upwind \Up*wind"\, v. t.
   To wind up. --Spenser.
   [1913 Webster]

Din dicționarul The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 :

 Up-wind \Up"-wind`\, adv.
   Against the wind; toward the direction from which the wind is
   blowing.
   [Webster 1913 Suppl. +PJC]

Din dicționarul The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 :

 upwind \up"wind`\, a.
   being or moving in the direction from which the wind is
   blowing.
   [PJC]

Din dicționarul WordNet (r) 2.0 :

 upwind
    adj : towards the side exposed to wind [syn: weather(a)]
    adv 1: toward the wind; "they were sailing leeward" [syn: leeward]
       [ant: windward, windward]
    2: in the direction opposite to the direction the wind is
     blowing; "they flew upwind" [syn: against the wind, into
     the wind] [ant: downwind]

Din dicționarul Moby Thesaurus II by Grady Ward, 1.0 :

 51 Moby Thesaurus words for "upwind":
   alee, alight, arise, ascend, aweather, come down, come in, come up,
   crash-land, curl upwards, descend, ditch, downwind, go up, grow up,
   land, leeward, level off, levitate, light, loom, mount, overshoot,
   pancake, rear, rear up, rise, rise up, settle down, spiral, spire,
   stand up, surge, swarm up, sweep up, talk down, to leeward,
   to windward, touch down, tower, up, upgo, upgrow, upheave, uprise,
   upspin, upstream, upsurge, upswarm, weatherward, windward 
   

Caută upwind cu Omnilexica

Produse referitoare la "upwind"

Contact | Noutăți | Unelte gratuite

Acest site este bazat pe Lexica © 2004-2020 Lucian Velea

www.ro-en.ro trafic.ro

 
Poți promova cultura română în lume: Intră pe www.intercogito.ro și distribuie o cugetare românească într-o altă limbă!