dictionar englez roman

vulgarize


3 dicționare găsite pentru vulgarize
Din dicționarul The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 :

 Vulgarize \Vul"gar*ize\, v. t. & i. [imp. & p. p. Vulgarized;
   p. pr. & vb. n. Vulgarizing.] [Cf. F. vulgariser, LL.
   vulgarizare.]
   To make vulgar, or common.
   [1913 Webster]
 
      Exhortation vulgarized by low wit.    --V. Knox.
   [1913 Webster]

Din dicționarul WordNet (r) 2.0 :

 vulgarize
    v 1: cater to popular taste to make popular and present to the
      general public; bring into general or common use; "They
      popularized coffee in Washington State"; "Relativity
      Theory was vulgarized by these authors" [syn: popularize,
       popularise, vulgarise, generalize, generalise]
    2: debase and make vulgar; "The Press has vulgarized Love and
     Marriage" [syn: vulgarise]
    3: act in a vulgar manner; "The drunkard tends to vulgarize"
     [syn: vulgarise]

Din dicționarul Moby Thesaurus II by Grady Ward, 1.0 :

 47 Moby Thesaurus words for "vulgarize":
   adulterate, alloy, canker, cheapen, clarify, coarsen, confound,
   contaminate, corrupt, debase, debauch, defile, deflower,
   degenerate, degrade, denature, deprave, desecrate, despoil,
   devalue, distort, elucidate, explain, explicate, get across,
   get over, infect, make clear, make it clear, misuse, pervert,
   poison, pollute, popularize, prostitute, put across, put over,
   ravage, ravish, simplify, spell out, taint, twist, ulcerate,
   violate, vitiate, warp 
   

Caută vulgarize cu Omnilexica

Contact | Noutăți | Unelte gratuite

Acest site este bazat pe Lexica © 2004-2020 Lucian Velea

www.ro-en.ro trafic.ro

 
Poți promova cultura română în lume: Intră pe www.intercogito.ro și distribuie o cugetare românească într-o altă limbă!