dictionar englez roman

Natural


Citate exemplificatoare

  • Man is a natural polygamist: he always has one woman leading him by the nose, and another hanging on to his coattails. (Bărbatul este un poligam natural: întotdeauna are o femeie care-l duce de nas, și una care se ține de marginea hainei sale.) - H.L. Mencken
  • Nature is earlier than man, but man is earlier than natural science. (Natura a apărut înaintea omului, dar omul a apărut înaintea științelor naturale.) - Carl Friedrich von Weizsacker
  • Our greatest natural resource is the minds of our children. (Inteligența copiilor noștri este cea mai de preț resursă naturală.) - Walt Disney
  • Imitation causes us to leave natural ways to enter into artificial ones; it therefore makes slaves. (Imitația ne face să lăsăm în urmă calea naturală în favoarea celei artificiale; ne face așadar sclavi.) - Vinet
  • It is natural for a man to indulge in the illusions of hope. We are apt to shut out eyes against a painful truth and listen to the song of that siren, till she transforms into beasts. (E firesc să ne farmece iluzia unei speranțe. Suntem în stare să închidem ochii în fața cruntului adevăr și să ascultăm cântecul sirenelor, până când se transformă în monștri.) - Patrick Henry
  • Water, everywhere over the earth, flows to join together. A single natural law controls it. Each human is a member of a community and should work within it. (Apele din toată lumea curg pentru a se uni. O singură lege naturală le controlează. Fiecare individ este membru al unei comunități și ar trebui să funcționeze în cadrul ei.) - I Ching
  • Natural selection, as it has operated in human history, favors not only the clever but the murderous. (Selecția naturală, după cum a funcționat în istoria umanității, favorizează nu numai pe cei inteligenți, dar și pe cei care ucid.) - Barbara Ehrenreich
  • Engineering is the professional and systematic application of science to the efficient utilization of natural resources to produce wealth. (Ingineria este aplicarea profesională și sistematică a științei asupra utilizării eficiente a resurselor naturale pentru a produce belșug.) - T.J. Hoover
  • Women have served all these centuries as looking-glasses possessing the magic and delicious power of reflecting the figure of a man at twice its natural size. (De-a lungul secolelor femeile au servit drept oglinzi, posedând puterea magică și minunată de a reflecta trupul bărbatului de două ori mai mare decât era.) - Virginia Woolf
  • Famous people feel that they must perpetually be on the crest of the wave, not realising that it is against all the rules of life. You can't be on top all the time, it isn't natural. (Celebritățile simt că trebuie în continuare să se afle pe creasta valului, fără să-și dea seama că e împotriva tuturor tuturor regulilor vieții. Nu poți să fii în vârf tot timpul, nu este firesc.) - Olivia de Havilland

Exemple de fraze cu natural

Imagini exemplificatoare pentru natural

Small photo of wood texture natural, plywood texture background surface with old natural pattern, Natural oak texture with beautiful wooden grain, Walnut wood, wooden planks background. bark wood.Small photo of Beautiful meadow field with fresh grass and yellow dandelion flowers in nature against a blurry blue sky with clouds. Summer spring perfect natural landscape.Small photo of Background for cosmetic products of natural beige color. Stone podium and dry flower on a white background. Front view.Small photo of Natural drug research, Natural organic and scientific extraction in glassware, Alternative green herb medicine, Natural skin care beauty products, Laboratory and development concept.Small photo of wood texture natural, plywood texture background surface with old natural pattern, Natural oak texture with beautiful wooden grain, Walnut wood, wooden planks background. bark wood.Small photo of Scientist with natural drug research, Natural organic and scientific extraction in glassware, Alternative green herb medicine, Natural skin care beauty products, Laboratory and development concept.Small photo of Green leaf on blurred greenery background.Beautiful leaf texture in sunlight.background natural green plants landscape, ecology.Closeup nature view with free space for text.Natural green background.Small photo of Natural blurred defocused background for concept summer vacation. Nature of tropical summer beach with rays of sunlight. Light sand beach, ocean water sparkles against blue sky.Small photo of black marble background. black Portoro marbl wallpaper and counter tops. black marble floor and wall tile. black travertino marble texture. natural granite stone.Small photo of Podium for packaging presentation and cosmetic, shadow on wall. Product display with white concrete texture , stone texture, Natural beauty pedestal in sunlight. realistic rendering. 3d illustrationSmall photo of Gentle natural spring background in pastel blue colors. Wild meadow grass and light white butterfly on nature macro. Beautiful summer inspiring image nature.Small photo of Fabulous misty morning scene of nature. View of Forest lake in highland with rocky peak on background. Stunning wild nature during sunrise. Amazing natural summer scenery Creative image for designSmall photo of Natural scenery of zhangjiajie national forest park, hunan province, China, a famous natural scenic spot and tourist scenic spot, a world natural heritage site.Small photo of Marble granite white panorama background wall surface black pattern graphic abstract light elegant black for do floor ceramic counter texture stone slab smooth tile gray silver natural.Small photo of Amazing beautiful colorful natural scenery. Lavender flowers and two butterfly in rays of summer sunlight in spring outdoors on nature macro, soft focus. Atmospheric photo, gentle artistic image.

Mai multe...

Produse referitoare la "Natural"

Contact | Noutăți | Unelte gratuite

Acest site este bazat pe Lexica © 2004-2021 Lucian Velea
Pe această pagină se găsesc și informații intermediate de Yahoo!

www.ro-en.ro trafic.ro