dictionar englez roman

how books


Citate exemplificatoare

  • Books are the carriers of civilization. Without books, history is silent, literature dumb, science crippled, thought and speculation at a standstill. (Cărțile sunt cărăușii civilizației. Fără cărți, istoria e mută, literatura nu are glas, știința e infirmă, iar gândirea și meditația suspendate.) - Barbara Tuchman
  • For books are more than books, they are the life, the very heart and core of ages past, the reason why men worked and died, the essence and quintessence of their lives. (Cărțile sunt mai mult decât cărți, ele sunt viața, sufletul și miezul timpurilor trecute, motivul pentru care oamenii au muncit și au murit, esența și chintesența vieților lor.) - Amy Lowell
  • Even bad books are books and therefore sacred. (Chiar și cărțile rele sunt cărți, prin urmare ele sunt sacre.) - Gunter Grass
  • All of the books in the world contain no more information than is broadcast as video in a single large American city in a single year. Not all bits have equal value. (Toate cărțile din lume nu conțin mai multă informație decât cea transmisă pe undele video într-o singură metropolă americană într-un singur an. Nu toate părțile au o valoare egală.) - Carl Sagan
  • Many books require no thought from those who read them, and for a very simple reason; they made no such demand upon those who wrote them. (Multe cărți nu le cer celor care le citesc să gândească dintr-un motiv foarte simplu; nu au avut o asemenea pretenție nici față de cei care le-au scris.) - Charles Caleb Colton
  • The reason why so few good books are written is that so few people who can write know anything. (Motivul pentru care se scriu atât de puține cărți bune este acela că atât de puțini oameni care scriu știu ceva.) - Walter Bagehot
  • The multitude of books is making us ignorant. (Multitudinea de cărți ne face ignoranți.) - Voltaire
  • Be careful about reading health books. You may die of a misprint. (Fii foarte atent la cărțile de sănătate. Ai putea muri de la o greșeală de tipar.) - Mark Twain
  • Some books are undeservedly forgotten; none are undeservedly remembered. (Unele cărți sunt în mod nedrept uitate; niciunele însă nu sunt ținute minte pe nedrept.) - Wystan Hugh Auden
  • The true university of these days is a collection of books. (În ziua de azi o universitate adevărată înseamnă o colecție de cărți.) - Thomas Carlyle

Exemple din articole cu how books

Contact | Noutăți | Unelte gratuite

Acest site este bazat pe Lexica © 2004-2022 Lucian Velea
Pe această pagină se găsesc și informații intermediate de Yahoo!

www.ro-en.ro trafic.ro