dictionar englez roman

on line


Citate exemplificatoare

  • We have not passed that subtle line between childhood and adulthood until we move from the passive voice to the active voice-that is, until we have stopped saying 'It got lost,' and say, 'I lost it.' (Nu vom fi pășit peste acea graniță fină dintre copilărie și viața de adult, până nu vom fi trecut de la diateza pasivă, la diateza activă- adică, până atunci când vom fi încetat a mai spune "Am fost pierdut" și vom spune "Am pierdut".) - Sydey Harris
  • Never let a beautiful woman pick your path for you when there is a man in her line of sight. (Nu lăsa niciodată o femeie frumoasă să-ți aleagă calea atunci când se află un bărbat în raza ei vizuală.) - Terry Goodkind
  • I think it's the duty of the comedian to find out where the line is drawn and cross it deliberately. (Cred că este datoria comicului să afle unde este trasă linia și să o depășească în mod deliberat.) - George Carlin
  • Correct me if I'm wrong, but hasn't the fine line between sanity and madness gotten finer? (Corectați-mă dacă greșesc, dar nu cumva linia dintre sănătate și nebunie s-a subțiat?) - George Price
  • There’s a fine line between giving the sense of freedom and being too free. (Există o linie subțire între oferirea sentimentului de libertate și a fi prea liber.) - Joe Satriani
  • There's a thin line between interesting music and self-indulgence. (Există un hotar firav între muzica interesantă și auto-îngăduință.) - Larry Mullen Jr.
  • The straight line is ungodly. (Linia dreaptă este nedumnezeiască.) - Friedensreich Hundertwasser
  • I was training to be an electrician. I suppose I got wired the wrong way round somewhere along the line. (Am fost instruit să devin electrician. Probabil că am încurcat firele undeva de-a lungul traseului.) - Elvis Presley
  • A line is a dot that went for a walk. (O linie este un punct care a mers la plimbare.) - Paul Klee

Exemple de fraze cu on line

Contact | Noutăți | Unelte gratuite

Acest site este bazat pe Lexica © 2004-2022 Lucian Velea
Pe această pagină se găsesc și informații intermediate de Yahoo!

www.ro-en.ro trafic.ro