dictionar englez roman

the self


Citate exemplificatoare

  • Shun praise. Praise leads to self-delusion. Thy body is not Self, thyself is in itself without a body, and either praise or blame affects it not. (N-ar trebui să aducem laude. Lauda duce la autoamăgire. Trupul tău nu este Sinele, sinele tău nu are trup, și nici lauda, nici vina nu-l afectează.) - Elena Blavatschi
  • Self-respect is the fruit of discipline; the sense of dignity grows with the ability to say no to oneself. (Respectul de sine este fructul disciplinei; simțul demnității crește cu capacitatea de a-ți spune singur nu.) - Abraham Heschel
  • She had learned the self-deprecating ways of the woman who does not want to be thought hard and grasping, but her artifices could not always cover the nakedness of her need to excel. (Învățase metodele auto-ironice ale femeii care nu vrea să fie considerată necruțătoare și hrăpăreață, însă artificiile ei nu puteau mereu să acopere goliciunea dorinței ei de a excela.) - Faith Sullivan
  • Self-respect: the secure feeling that no one, as yet, is suspicious. (Respect față de sine: sentimentul de siguranță că nimeni nu este încă suspicios.) - H.L. Mencken
  • The best effect of any book is that it excites the reader to self-activity. (Cel mai bun efect al unei cărți este că incită cititorul să fie autodidact.) - Thomas Carlyle
  • But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Against such things, there is no law. (Rodul Duhului este: iubirea, bucuria, pacea, răbdarea, bunăvoința, bunătatea, fidelitatea, blândețea, cumpătarea. Împotriva unor asemenea lucruri nu există lege.) - Sfântul Pavel
  • Increase your personal power through positive and powerful communication. Recognize and eliminate negative self talk. (Dezvoltă-ți puterea personală cu ajutorul comunicării pozitive și puternice. Recunoaște și elimină gândurile negative.) - Caterina Rando
  • I have great faith in fools; self-confidence, my friends call it. (Am mare încredere în fraieri; prietenii mei numesc asta încredere în sine.) - Edgar Allan Poe
  • Creation is a better means of self-expression than possession; it is through creating, not possessing, that life is revealed. (Creația este o modalitate mai bună de exprimare a sinelui decât stăpânirea; viața se dezvăluie prin creație, nu prin stăpânire.) - Vida D. Scudder
  • In reading the lives of great men, I found that the first victory they won was over themselves...self-discipline with all of them came first. (Citind despre viețile oamenilor măreți, am descoperit că prima lor victorie a fost asupra lor înșiși... auto-disciplina a venit mai întâi.) - Harry Truman
Contact | Noutăți | Unelte gratuite

Acest site este bazat pe Lexica © 2004-2021 Lucian Velea
Pe această pagină se găsesc și informații intermediate de Yahoo!

www.ro-en.ro trafic.ro