dictionar englez roman

the young


Citate exemplificatoare

  • When a young man complains that a young lady has no heart, it is a pretty certain sign that she has his. (Când un tânăr se plânge că o domnișoară nu are inimă, este un semn sigur că ea o are pe a lui.) - George D. Prentice
  • Young men think old men are fools but old men know young men are fools. (Tinerii cred că bătrânii sunt neghiobi; dar bătrânii știu că tinerii sunt neghiobi.) - Truman Capote
  • Anyone who stops learning is old, whether at 20 or 80. Anyone who keeps learning stays young. The greatest thing in life is to keep your mind young. (Oricine renunță să învețe este bătrân, chiar dacă are 20 sau 80 de ani. Oricine continuă să învețe rămâne tânăr. Cel mai important lucru în viață este să-ți păstrezi propria minte tânără.) - Henry Ford
  • To be in love is merely to be in a state of perceptual anesthesia--to mistake an ordinary young man for a Greek god or an ordinary young woman for a goddess. (Să fii îndrăgostit înseamnă doar să fii într-o stare de anestezie la nivelul percepției — să confunzi un tânăr oarecare cu un zeu grecesc sau o tânără oarecare cu o zeiță.) - H.L. Mencken
  • You are young, my son, and, as the years go by, time will change and even reverse many of your present opinions. Refrain therefore awhile from setting yourself up as a judge of the highest matters. (Ești tânăr, fiule, și, pe măsură ce anii trec, timpul va schimba și chiar va șterge multe din opiniile tale prezente. Prin urmare, stăpânește-te pentru o vreme a te considera judecătorul celor mai importante aspecte din viață.) - Platon
  • When I was young, I used to think that wealth and power would bring me happiness... I was right. (Când eram tânăr, credeam că banii și puterea mă vor face fericit... Aveam dreptate.) - Gahan Wilson
  • I hate middle age. Too young for the bowling green, too old for Ecstasy. (Urăsc vârsta a doua. Pentru că ești prea tânar pentru a juca popice și prea bătrân pentru a lua Extasy.) - Ian McEwan
  • Boyhood, like measles, is one of those complaints which a man should catch young and have done with, for when it comes in middle life it is apt to be serious. (Adolescența, ca și pojarul, e una dintre bolile pe care un bărbat ar trebui să le aibă cât e tânăr și să scape de ele pentru că odată ajuns la maturitate să poată fi serios.) - P.G. Wodehouse
  • The first symptom of love in a young man is timidity in a girl boldness. (Primul simptom al iubirii la un tânăr este timiditatea, la o tânără îndrăzneala.) - Victor Hugo
  • The young always have the same problem- how to rebel and conform at the same time. They have now solved this by defying their parents and copying one another. (Tinerii au întotdeauna aceeași problemă: cum să se împotrivească și să fie de acord în același timp. Acum au rezolvat această problemă sfidându-ți părintii și copiindu-se unul pe altul.) - George Chapman

Exemple de fraze cu the young

Contact | Noutăți | Unelte gratuite

Acest site este bazat pe Lexica © 2004-2022 Lucian Velea
Pe această pagină se găsesc și informații intermediate de Yahoo!

www.ro-en.ro trafic.ro