dictionar englez roman

the feel


Citate exemplificatoare

  • I'm a lot tougher now. Before I felt so isolated and so alone, I could be in a room full of people but something made me feel very lonely. Now I feel loved again. (Sunt mult mai dură acum. Înainte mă simțeam așa izolată și singură; puteam să mă aflu într-o încăpere plină de oameni, însă ceva mă făcea să mă simt foarte singură. Acum mă simt iarăși iubită.) - Siobhan Donaghy
  • When I sing I don't feel like it's me. I feel I am fabulous, like I'm 10 feet tall. I am the greatest. I am the strongest. I am Samson. I'm whoever I want to be. (Când intepretez simt că sunt altă persoană. Sunt enormă, de parcă aș avea trei metri înălțime. Sunt cea mai grozavă. Cea mai puternică. Sunt Samson. Sunt oricine vreau să fiu.) - Cyndi Lauper
  • I guess what I learned the most was to feel lucky with what I have been able to accomplish and what I have and to feel humble about the people I have been able to work with. (Cred că ceea ce am învățat cel mai mult este să mă simt norocos cu ceea ce am reușit să realizez și ceea ce am și să mă plec în fața celor cu care am putut să lucrez.) - Stephen Dorff
  • I really don't feel a need to be famous. But I do feel a need to make a difference, to shed light on human emotion through acting. (Chiar nu simt nevoia de a fi faimoasă. Dar simt nevoia de a face o diferență, de a revărsa lumină asupra emoției umane prin jocul actoricesc.) - Vera Farmiga
  • That's life - to turn each other on, to feel good, to feel in love. (Asta-i viața - să ne deschidem unii față de alții, să ne simțim bine, să simțim că suntem îndrăgostiți.) - Laura Dern
  • I would feel more optimistic about a bright future for man if he spent less time proving that he can outwit Nature and more time tasting her sweetness and respecting her seniority. (M-aș simți mai optimist în legătură cu un viitor luminos al omului dacă ar petrece mai puțin timp demonstrând că e mai deștept decât Natura și mai mult timp degustându-i dulceața și respectându-i supremația.) - E.B. White
  • When I find myself in the company of scientists, I feel like a shabby curate who has strayed by mistake into a room full of dukes. (Atunci când mă aflu în preajma oamenilor de știință mă simt ca un preot amărât care s-a rătăcit și a ajuns din greșeală într-o cameră plină cu duci.) - Wystan Hugh Auden
  • I do not feel obliged to believe that the same God who has endowed us with sense, reason, and intellect has intended us to forgo their use. (Nu mă simt obligat să cred că același Dumnezeu, care ne-a înzestrat cu simțuri, rațiune și intelect, ar pretinde să nu le folosim.) - Galileo Galilei
  • They may forget what you said, but they will never forget how you made them feel. (Poate că vor uita ce ai spus, dar nu vor uita niciodată cum i-ai făcut să se simtă.) - Carl W. Buechner
  • Beauty as we feel it is something indescribable; what it is or what it means can never be said. (Fumusețea, așa cum o percepem noi, este ceva de nedescris; ce este sau ce înseamnă nu poate fi spus.) - George Santayana

Exemple de fraze cu the feel

Exemple din articole cu the feel

Contact | Noutăți | Unelte gratuite

Acest site este bazat pe Lexica © 2004-2022 Lucian Velea
Pe această pagină se găsesc și informații intermediate de Yahoo!

www.ro-en.ro trafic.ro