dictionar englez roman

writers


Citate exemplificatoare

  • If I had to give young writers advice, I would say don't listen to writers talking about writing or themselves. (Dacă ar fi să le dau un sfat tinerilor scriitori, le-aș spune că nu trebuie să îi asculte pe scriitori care vorbesc despre scris sau despre ei înșiși.) - Lillian Hellman
  • The writers who have the deepest influence on one are those one reads in ones more impressionable, early life, and often it is the more youthful works of those writers that leave the deepest imprint. (Scriitorii care au cea mai mare influență asupra unei persoane sunt cei ale căror operă este citită la o vârstă tânără și impresionabilă, desori opera mult mai tânără a scriitorilor care lasă o urmă adâncă în noi.) - J.M. Coetzee
  • I like ideas writers have that I might not have written. Writers are there for a reason... to write for me. (Îmi plac ideile pe care le au scriitorii și pe care eu nu le pot scrie. Scriitorii există cu un motiv: să scrie pentru mine.) - Tim Roth
  • The writers are the engineers of the human souls. (Scriitorii sunt inginerii sufletelor omenești.) - Iurie Oleșa
  • In America only the successful writer is important, in France all writers are important, in England no writer is important, and in Australia you have to explain what a writer is. (În America doar scriitorii de succes sunt importanți; în Franța toți scriitorii sunt importanți; în Anglia niciun scriitor nu este important, iar în Australia trebuie să explici ce este un scriitor.) - Geoffrey Cottrell
  • All writers - all people - have their stores of private and family legends which lie like a collection of half-forgotten, often violent toys on the floor of memory. (Toți scriitorii - toți oamenii - își au tezaurul lor de legende familiale și personale, care zac precum o colecție de jucării pe jumătate uitate, deseori violente, pe această podea a memoriei.) - V.S. Pritchett
  • I feel it is time that I also pay tribute to my four writers, Matthew, Mark, Luke and John. (Simt că a venit vremea să le plătesc și eu tributul celor patru scriitori ai mei: Matei, Marcu, Luca și Ioan.) - Fulton John Sheen
  • There are no writers who could create a literary vision of the new reality. (Nu există scriitori care ar putea avea o viziune literară a noii realități.) - Andrei Waida
  • Writers are futile, except to make sense of things. (Scriitorii nu prea sunt buni la nimic, în afară de a da un sens lucrurilor.) - Ramon Eder
  • Kant and Hegel are interesting thinkers. But I am happy to insist that they are also terrible writers. (Kant și Hegel sunt doi gânditori interesanți. Dar am plăcerea să vă reamintesc că sunt totodată și remarcabili scriitori.) - Alain de Botton

Exemple de fraze cu writers

Imagini exemplificatoare pentru writers

Small photo of Antique media devices, writers tools, gramophone, film projector, old Teddy Bear toys and white canvas blank on easel, violin and guitar front concrete wall background. Vintage style filtered photoSmall photo of Young Asian woman or a writer sitting in a journal or writing a novel in a coffee shop outside the office. Freelance women are relaxing writing jobs. Asian women, beautiful women, Writers.Small photo of A pen and a crumpled paper on red background with copy space on the left. Concept of first time writting / writers block/ journey to be a good writer.

Mai multe...

Contact | Noutăți | Unelte gratuite

Acest site este bazat pe Lexica © 2004-2021 Lucian Velea
Pe această pagină se găsesc și informații intermediate de Yahoo!

www.ro-en.ro trafic.ro