dictionar englez roman

apply to


to apply toa aplica laconjugări
to apply toa pune peconjugări
That price shall apply to bulk merchandise.Prețul se aplică mărfii cu ridicata.
the derogation provided for in article 1 shall apply toderogarea prevăzută la articolul 1 se aplică la
the directive does not apply todirectiva nu se aplică la
the directive shall not apply todirectiva nu se aplică în cazul
The first subparagraph shall not apply to member states.Primul paragraf nu se aplică statelor membre.
the following conditions apply to these valuesacestor valori li se aplică următoarele condiții
the following restrictions apply to the protocolsprotocoalele se supun următoarelor restricții
the measures provided for by this title shall apply tomăsurile prevăzute la prezentul titlu se aplică la
the procedure laid down in article 1 shall apply toprocedura stabilită la articolul 1 se aplică
the regulation shall not apply toprezentul regulament nu se aplică pentru
the requirements of this directive do not apply tocerințele prezentei directive nu se aplică la
these provisions apply to the following countriesaceste dispoziții se aplică următoarelor țări
this criterion does not apply toacest criteriu nu se aplică
This Decision is not to apply to Liechtenstein.Prezenta decizie nu se aplică Liechtensteinului.
This decision shall not apply to ammunition.Prezenta decizie nu se aplică în cazul munițiilor.
This definition does not apply to maize.Această definiție nu se aplică porumbului.
this directive and its annex shall apply toprezenta directivă și anexa acesteia se aplică
this directive does not apply toprezenta directivă nu se aplică în cazul

<< < Pagina 1 >

Contact | Noutăți | Unelte gratuite

Acest site este bazat pe Lexica © 2004-2021 Lucian Velea

www.ro-en.ro trafic.ro