Engleză: Exerciţii: Substantivul


Traduceţi următoarele propoziţii în limba engleză, folosind substantive proprii şi abrevieri:

 1. Şcoala începe în septembrie.

The school starts in September.

 1. Noi mergem la înot duminică.

We are going to swim on Sunday.

 1. Dl. Brown este membru al parlamentului.

Mr.Brown is a member of the Parliament.

 1. În fiecare an la data de 4 iulie, americanii sărbătoresc Ziua Independenţei.

Every year on 4th July the americans are celebrating the Independence Day.

 1. Dunărea se varsă în Marea Neagră.

The Danube flows into the Black Sea.

 1. Doctorul Ionescu consultă elevii în fiecare luni.

The Dr.Ionescu is cheching the peoples every Monday.

 1. Spania se învecinează cu Franţa.

Spain is

 1. Chinezii, vietnamezii şi japonezii trăiesc în Asia.

The chineese ,vietnamese and japonese people are living in Asia.

 1. Hotelul Intercontinental din Bucureşti se află lângă Teatrul Naţional.

The Intercontinental Hotel from Bucharest is near the National Theatre.

 1. Studiem engleza şi germana la şcoală.

We are studying english and german in school.


Treceţi următoarele substnative compuse la numărul plural:

 1. schoolboy
 2. masterpiece
 3. brother-in-law
 4. father-in-law
 5. headmaster
 6. milkman
 7. woman dentist
 8. postman
 9. blackboard
 10. son-in-law
 11. passer-by
 12. bedroom
 13. car race
 14. looker-on
 15. man singer
 16. merry-go-round
 17. horse-race
 18. forget-me-not
 19. footstep
 20. fireman

Puneţi substantivele din paranteze la numărul plural:

 1. There are hundreds of (book) on the (shelf).
 2. All his (toy) are in his room.
 3. Those (man) are (tourists).
 4. (Child) like (story).
 5. They left their (watch) on the table.

Alegeţi hundred sau hundreds pentru a completa propoziţiile de mai jos:

 1. ….. of pupils attend this school.
 2. Six ….. pupils attend the school round the corner.

Alegeţi million sau millions pentru a completa propoziţiile de mai jos:

 1. Romania has a population a twenty-two ….. people.
 2. Two ….. people live in Bucharest.

Treceţi la plural următoarele substantive de origine străină:

 1. stimulus
 2. phenomenon
 3. desideratum
 4. addendum
 5. campus
 6. virus
 7. encyclopedia
 8. villa
 9. syllabus
 10. genius
 11. formula
 12. curriculum

Completaţi propoziţiile următoare cu cuantificatori potriviţi ca sens (piece, bit, item, pair, head etc):

 1. I need a white ….. of paper.
 2. She bought two ….. of chocolate yesterday.
 3. I want a ….. of white bread and two ….. of brown bread.
 4. Give me a ….. of chalk, will you?
 5. What a ….. of work is man!

Traduceţi următoarele propoziţii în limba engleză:

 1. Ştirile pe care le-am primit sunt interesante.
 2. Mi-am făcut bagajele aseară.
 3. Vom publica toate informaţiile care sunt necesare candidaţilor.
 4. Cunoştinţele lui de istorie sunt remarcabile.
 5. Am cumpărat fructe şi câteva prăjituri.
 6. Ţi-ai făcut temele?

Traduceţi în limba engleză:

 1. Unde este cleştele?
 2. Multe mulţumiri.
 3. S-au încercat toate mijloacele.
 4. Cartierul general al armatei era lângă Londra.
 5. Fizica este obiectul lui preferat.
 6. Am prins trei păstrăvi mari.
 7. Tocmai s-a publicat o carte despre peştii de apă dulce din România.
 8. Are păr şaten.
 9. Ea are câteva fire de păr alb.
 10. Dă-mi două pâini, te rog.
 11. A făcut progrese mari în învăţarea limbii engleze.
 12. Acesta este procesul verbal al şedinţei.

Traduceţi următoarele propoziţii în limba română:

 1. There is a glass of milk on the table.
 2. Does he wear glasses?
 3. You have to declare everything at the customs.
 4. They want to get acquainted with this Romanian custom.
 5. Are you writing a letter?
 6. He is a great man of letters.
 7. I don't like her airs.
 8. There is something in the air.

Specificaţi corespondentele feminine ale următoarelor substantive masculine:

 1. son
 2. nephew
 3. uncle
 4. father
 5. brother
 6. cock
 7. stag
 8. boy
 9. husband
 10. man
 11. king

Specificaţi formele de masculin şi feminin ale următoarelor substantive:

 1. friend
 2. goat
 3. stundent
 4. cat
 5. ass
 6. frog

Traduceţi în limba română:

 1. at a mile's distance
 2. yesterday's newspaper
 3. in two years' time
 4. a pound's weight
 5. at a stone's throw
 6. to my heart's content
 7. art for art's sake

Treceţi următoarele substantive în cazul genitiv la numărul plural:

 1. My cousin's house is large.
 2. The girl's room is very pretty
 3. The pupil's uniform is blue
 4. The woman's work is very much appreciated.
 5. The worker's life is much better today.
 6. The teacher praosed the student's work
 7. Where are the child clothes?
 8. The baby's food is in the fridge.

Puneţi substantivele din paranteze la genitivul sintetic sau analitic:

 1. Mary is (David) sister
 2. The (book) pages have numbers.
 3. What is your (brother) hobby?
 4. This is a (woman) hat.
 5. What's ( this boy) favourite sport?
 6. The (shed) roof was blown off by the wind.
 7. That is (Alice) pencil-box.
 8. (Ladies) hats are very pretty this year.
 9. This is (mybrother and sister) room.
 10. Where are the (girls) blouses?
 11. (Dickens) novels are very interesting.
 12. The house is at a (mile) distance.
 13. Have you read (yesterday) paper.

Reformulaţi următoarele propoziţii, folosind prepoziţia to sau for, după caz:

 1. I bought Mike a dog.
 2. He gave Tom some presents.
 3. I chose my sister a nice present.
 4. Mary showed the teacher her compozition.
 5. They sent their parents a parcel.
 6. Did you make Helen this new cardigan?
 7. Did he give his mother a bunch of flowers?
 8. I ordered my sister a lemonade.

Traduceţi în limba engleză:

 1. Ai citit ziarul de ieri?
 2. După un moment de gândire, elevul a răspuns perfect la toate întrebările mele.
 3. Juriul a înmânat premii câştigătorilor întrecerii.
 4. Ne-am distrat foarte bine la petrecerea suroriii prietenului meu.
 5. Cred că am luat pălăria altcuiva.
 6. Stiloul este al lui Bo.
 7. Ce ştii despre clima acestei ţări?
 8. Profesorul a vorbit mai bine de o oră despre progresul ştiinţei.
 9. Elevii i-au oferit învăţătoarei lor un buchet de flori.
 10. Ar fi bine să ne întâlnim acasă la Maria.
 11. Publicarea acestei cărţi a însemnat un succes deosebit.
 12. Cea mai modernă poetă a noastră a vorbit despre ultimul ei volum de poezii.
 13. Veţi fi însoţiţi de fiul şi fiica mea.
 14. Nu ştiu cine joacă rolul prinţesei.
 15. Nu iam văzut pe unchiul şi mătuşa mea de câteva luni.
 16. Nepoata ei cea mai mică este moştenitoarea casei.
 17. Vecinul meu a lăsat uşa deschisă şi a uitat de ea.