Engleză: Gramatică: Substantivul

Pe lângă caracteristicile generale, în limba engleză substantivul are şi caracteristicile descrise în continuare.

Clasificare după structura morfologică

Din punct de vedere al structurii morfologice, substantivele se împart în:

 • substantive simple: boy, meal, day
 • substantive compunse: schoolboy, classroom
 • substantive formate din derivare cu sufixe sau prefixe: childhood, disgust, unhappiness
 • substantive formate prin conversie din alte părţi de vorbire:
  • din adjective: the good, the evil, the rich, the poor
  • din verbe la participiul trecut: the injured
  • din verbe la infinitiv: cook, fall
  • din verbe la gerunziu: reading, boxing
 • substantive formate prin contragere: ad (advertisement), fridge (refrigerator), gym (gymnasium), lab (laboratory), liv (livingroom), poly (polytechnic), pram (perambulator), pub (public house)
 • abrevieri: MP (Member of Parliament), Dr (doctor), Mr Brown (Dl. Brown), Mrs Brown (dna Brown), Miss Brown (dra Brown), Ms Brown (apelativ pentru femei, căsătorite sau necăsătorite)

Clasificare după gradul de individualizare

Din punct de vedere al gradului de individualizare, substantivele se împart:

 • substantive comune
 • substantive proprii

Substantivele comune

Substantivele comune sunt lipsite de posibilitatea de a individualiza prin ele însele. Ele denumesc un element printr-o categorie de obiecte de acelaşi fel: table, school.

Substantivele comune se împart în:

 • substantive apelative, care denumesc un element dintr-o categorie: table, school
 • substantive colective, care denumesc obiecte constând din mai multe elemente de acelaşi fel: family, people
 • substantive concrete, care denumesc obiecte sau substanţa constitutivă a unor obiecte: table, wood, steel
 • substantive abstracte, care denumesc abstracţiuni: difficulty, worry, peace, love, music

Substantivele proprii

Substantivele proprii sunt denumite şi nume proprii. Acestea au capacitatea de a individualiza un obiect dintr-o categorie de obiecte de acelaşi fel, denumind în principiu un singur element dintr-o categorie.

În limba engleză, substantivele proprii denumesc:

 • nume de persoane: John, Churchill
 • denumiri geografice:
  • nume de localităţi
  • nume de ţări şi continente
  • nume de ape şi munţi
 • diviziuni temporale:
  • lunile anului
  • zilele săptămânii
  • sărbători
 • nume de cărţi, ziare, reviste, filme şi alte creaţii
 • nume de instituţii

În limba engleză, substantivele proprii se scriu cu literă mare, ca şi în limba română: Helen - Elena; Rome - Roma. Există însă unele situaţii în care uzajul în limba engleză este diferit de cel din limba română:

 • numele lunilor anului şi ale zilelor săptămânii se scriu cu literă mare în limba engleză, fiind considerate substantive proprii: April - aprilie, Sunday - duminică;
 • toate cuvintele (cu excepţia articolelor, prepoziţiilor şi conjucţiilor) dintr-un substantiv propriu exprimat printr-o perifrază substantivală se scriu cu literă mare în limba engleză:
  • titluri de cărţi: Dombey and Son - Dombey şi fiul
  • titluri de ziare: The Daily Mirror
  • titluri de reviste: English Language Teaching Journal
  • titluri de filme: Back to the Future - Înapoi în viitor
  • titluri de capitole, articole, lucrări, instituţii etc: The Conference for Peace an Security in Europe - Conferinţa de pace şi securitate în Europa; The United Nations Organization - Organizaţia Naţiunilor Unite
 • numele de naţionalităţi şi limbi se scriu de asemenea cu literă mare în limba engleză: He speaks English. El vorbeşte englezeşte. We are Romanians. Noi suntem români.