Generalităţi: Gramatică: Adjectivul

Adjectivul este partea de vorbire care exprimă o calitate a unui obiect. Are categoria gramaticală a comparaţiei. Îndeplineşte funcţiile sintactice de atribut, apoziţie, nume predicativ, element predicativ suplimentar.