Generalităţi: Gramatică: Numeralul

Numeralul este partea de vorbire care exprimă un număr, determinarea numerică a obiectelor (numeralul cardinal) sau ordinea obiectelor prin numărare (numeralul ordinal). Îndeplineşte mai multe funcţii sintactice, în funcţie de folosirea lui substantivală, adjectivală sau adverbială. Nu are categorii gramaticale decât în folosirea substantivală.