Generalităţi: Gramatică: Pronumele

Pronumele reprezintă o clasă eterogenă. Unele pronume pot înlocui substantive în comunicare, alte pronume desemnează direct vorbitorul şi ascultătorul sau desemnează global sau parţial obiecte sau fenomene. Pronumele are categoriile gramaticale de persoană, gen, număr şi caz. Îndeplineşte funcţiile sintactice de subiect, nume predicativ, atribut, apoziţie, complement.