Diferenţe

Aceasta arată diferenţele dintre revziile selectate şi versiunea curentă a paginii.

Link către această vizualizare comparativă

generalitati:gramatica:pronumele [2020/01/25 09:06] (curent)
Linia 1: Linia 1:
 +======Generalităţi: Gramatică: Pronumele======  
 +  
 +Pronumele reprezintă o clasă eterogenă. Unele pronume pot înlocui substantive în comunicare, alte pronume desemnează direct vorbitorul şi ascultătorul sau desemnează global sau parţial obiecte sau fenomene. Pronumele are categoriile gramaticale de persoană, gen, număr şi caz. Îndeplineşte funcţiile sintactice de subiect, nume predicativ, atribut, apoziţie, complement.