Română: Gramatică: Substantivul

Pe lângă caracteristicile generale, în limba română substantivul are şi caracteristicile descrise în continuare.

Locuţiuni substantivale

Numele unui obiemmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmct poate fi exprimat şi printr-un grup de două sau mai multe cuvinte care, împreună, au înţelesul unui substantiv. Astfel de grupuri de cuvinte se numesc locuţiuni substantivale.

Cele mai multe locuţiuni substantivale au rezultat din locuţiuni verbale, prin substantivarea verbului la infinitivul lung.

locuţiune verbalălocuţiune substantivalăsensul locuţiunii
a aduce aminteaducere-aminteamintire
a ţine minteţinere de mintememorie
a băga de seamăbăgare de seamăatenţie, grijă

Din punct de vedere gramatical, locuţiunea substantivală se comportă ca un substantiv: poate avea forme pentru singular şi plural, articulate sau nearticulate, poate avea un adjectiv.

Cuvintele din care este alcătuită o locuţiune substantivală nu se pot analiza separat.