Engleză: Gramatică: Verbe neregulate

Următorul tabel prezintă verbele neregulate din limba engleză. Unele dintre acestea au două variante de conjugare, regulată şi neregulată. În acest caz, varianta mai uzitată este trecută prima.

InfinitivPast TenseParticipiu trecutTraducerea infinitivului (sensul principal)
arisearosearisena se ridica
awakeawoke
awaked
awoken
awaked
a se trezi
backslidebackslidbackslidden
backslid
a decădea
bewas / werebeena fi
bearboreborne
born
a purta
beatbeatbeaten
beat
a bate
becomebecamebecomea deveni
beginbeganbeguna începe
bendbentbenta se îndoi
betbet
betted
bet
betted
a paria
bidbid
bade
bid
bidden
a licita, a porunci
bindboundbounda lega
bitebitbittena muşca
bleedbledbleda sângera
blowblewblowna sufla, a bate
breakbrokebrokena sparge
breedbredbreda creşte, a educa
bringbroughtbroughta aduce
broadcastbroadcast
broadcasted
broadcast
broadcasted
a difuza
browbeatbrowbeatbrowbeaten
browbeat
a intimida
buildbuiltbuilta construi
burnburned
burnt
burned
burnt
a arde
burstburstbursta izbucni, a năvăli, a crăpa
bustbusted
bust
busted
bust
a rupe, a strica
buyboughtboughta cumpăra
castcastcasta arunca
catchcaughtcaughta prinde
choosechosechosena alege
clingclungclunga se agăţa
clotheclothed
clad
clothed
clad
a (se) îmbrăca
comecamecomea veni
costcostcosta costa
creepcreptcrepta se târî, a se furişa
cutcutcuta tăia
daydreamdaydreamed
daydreamt
daydreamed
daydreamt
a visa cu ochii deschişi
dealdealtdealta trata, a se ocupa de
digdugduga săpa
disprovedisproveddisproved
disproven
a infirma
divedived
dove
diveda plonja
dodiddonea face
drawdrewdrawna trage, a desena
dreamdreamed
dreamt
dreamed
dreamt
a visa
drinkdrankdrunka bea
drivedrovedrivena şofa, a mâna
dwelldwelt
dwelled
dwelt
dwelled
a locui
eatateeatena mânca
fallfellfallena cădea
feedfedfeda hrăni
feelfeltfelta (se) simţi
fightfoughtfoughta (se) lupta
findfoundfounda găsi
fitfitted
fit
fitted
fit
a se potrivi
fleefledfleda fugi, a se refugia
flingflungflunga arunca
flyflewflowna zbura
forbidforbade
forbad
forbiddena interzice
forecastforecast
forecasted
forecast
forecasted
a prevedea
foregoforewentforegonea preceda
foreseeforesawforeseena prevedea
foretellforetoldforetolda prezice
forgetforgotforgottena uita
forgiveforgaveforgivena ierta
forsakeforsookforsakena părăsi
freezefrozefrozena îngheţa
frostbitefrostbitfrostbittena degera
getgotgottena primi, a obţine
givegavegivena da
gowentgonea merge
grindgroundgrounda măcina
growgrewgrowna creşte
hand-feedhand-fedhand-feda hrăni cu mâna
handwritehandwrotehandwrittena scrie de mână
hanghunghunga atârna
havehadhada avea
hearheardhearda auzi
hewhewedhewn
hewed
a despica
hidehidhiddena (se) ascunde
hithithita lovi
holdheldhelda ţine
hurthurthurta lovi, a răni, a durea
inbreedinbredinbreda procrea
inlayinlaidinlaida încrusta
inputinput
inputted
input
inputted
a introduce
interbreedinterbredinterbreda încrucişa
interweaveinterwove
interweaved
interwoven
interweaved
a (se) întreţese
interwindinterwoundinterwounda se răsuci
jerry-buildjerry-builtjerry-builta construi prost
keepkeptkepta ţine, a păstra
kneelknelt
kneeled
knelt
kneeled
a îngenunchia
knitknitted
knit
knitted
knit
a tricota
knowknewknowna şti, a cunoaşte
laylaidlaida pune, a aşeza
leadledleda conduce
leanleaned
leant
leaned
leant
a se apleca, a se sprijini
leapleaped
leapt
leaped
leapt
a sări
learnlearned
learnt
learned
learnt
a învăţa
leaveleftlefta pleca, a lăsa
lendlentlenta da cu împrumut
letletleta lăsa, a permite
lielaylaina zăcea, a se afla
lightlit
lighted
lit
lighted
a aprinde
lip-readlip-readlip-reada citi pe buze
loselostlosta pierde
makemademadea face
meanmeantmeanta însemna
meetmetmeta (se) întâlni
miscastmiscastmiscasta distribui într-un rol nepotrivit
misdealmisdealtmisdealta împărţi cărţile greşit
misdomisdidmisdonea face greşit
mishearmisheardmishearda auzi greşit
mislaymislaidmislaida pierde
misleadmisledmisleda îndruma greşit
mislearnmislearned
mislearnt
mislearned
mislearnt
a învăţa greşit
misreadmisreadmisreada citi greşit
missetmissetmisseta aşeza greşit
misspeakmisspokemisspokena se exprima greşit
misspellmisspelled
misspelt
misspelled
misspelt
a ortografia greşit
misspendmisspentmisspenta risipi (bani)
mistakemistookmistakena greşi
misteachmistaughtmistaughta instrui greşit
misunderstandmisunderstoodmisunderstooda înţelege greşit
miswritemiswrotemiswrittena scrie greşit
mowmowedmowed
mown
a cosi
offsetoffsetoffseta compensa
outbidoutbidoutbida licita mai mult ca
outbreedoutbredoutbreda încrucişa cu altă varietate
outdooutdidoutdonea întrece
outdrawoutdrewoutdrawna scoate mai repede ca
outdrinkoutdrankoutdrunka bea prea mult
outfightoutfoughtoutfoughta lupta mai bine ca
outflyoutflewoutflowna depăşi în zbor
outgrowoutgrewoutgrowna (se) face prea mare
outleapoutleaped
outleapt
outleaped
outleapt
a depăşi în săritură
outrideoutrodeoutriddena întrece
outrunoutranoutruna întrece
outselloutsoldoutsolda (se) vinde mai bine ca
outshineoutshone
outshined
outshone
outshined
a eclipsa
outshootoutshotoutshota trage mai bine ca
outsingoutsangoutsunga cânta mai bine ca
outsitoutsatoutsata sta mai mult decât
outsleepoutsleptoutslepta dormi prea mult
outspeakoutspokeoutspokena vorbi tare
outspendoutspentoutspenta cheltui mai mult decât
outthinkoutthoughtoutthoughta fi mai deştept ca
outthrowoutthrewoutthrowna arunca mai bine ca
outwriteoutwroteoutwrittena scrie mai bine ca
overbidoverbidoverbida supralicita
overbreedoverbredoverbreda (se) supraînmulţi
overbuildoverbuiltoverbuilta (se) construi în exces
overbuyoverboughtoverboughta cumpăra în exces
overcomeovercameovercomea covârşi
overdooverdidoverdonea exagera
overdrawoverdrewoverdrawna depăşi
overdrinkoverdrankoverdrunka bea în exces
overeatoverateovereatena mânca în exces
overfeedoverfedoverfeda (se) supraalimenta
overhangoverhungoverhunga atârna peste
overhearoverheardoverhearda auzi din întâmplare
overlayoverlaidoverlaida pune peste
overpayoverpaidoverpaida plăti prea mult
overrideoverrodeoverriddena încălca
overrunoverranoverruna depăşi
overseeoversawoverseena supraveghea
overselloversoldoversolda supraevalua
oversewoversewedoversewn
oversewed
a coase marginile împreună
overshootovershotovershota trece peste
oversleepoversleptoverslepta dormi prea mult
overspeakoverspokeoverspokena vorbi prea mult
overspendoverspentoverspenta cheltui prea mult
overtakeovertookovertakena depăşi
overthrowoverthrewoverthrowna răsturna
overwindoverwoundoverwounda răsuci prea mult
overwriteoverwroteoverwrittena suprascrie
partakepartookpartakena împărtăşi
paypaidpaida plăti
pleadpleaded
pled
pleaded
pled
a pleda
prepayprepaidprepaida plăti în avans
presellpresoldpresolda vinde în avans
presetpresetpreseta preconfigura
proofreadproofreadproofreada corecta
proveprovedproven
proved
a (se) dovedi
putputputa pune
quick-freezequick-frozequick-frozena îngheţa rapid
quitquit
quitted
quit
quitted
a abandona
readreadreada citi
reawakereawokereawakena se retrezi
rebroadcastrebroadcast
rebroadcasted
rebroadcast
rebroadcasted
a redifuza
rebuildrebuiltrebuilta reconstrui
recastrecastrecasta remodela
recutrecutrecuta tăia din nou
redoredidredonea reface
redrawredrawredrawna retrasa
refitrefitted
refit
refitted
refit
a reutila
regrowregrowregrowna recreşte
rehearreheardrehearda reaudia
relearnrelearned
relearnt
relearned
relearnt
a reînvăţa
relightrelit
relighted
relit
relighted
a (se) reaprinde
remakeremaderemadea reface
repayrepaidrepaida recompensa
rereadrereadrereada reciti
rerunreranreruna relua
resellresoldresolda revinde
resendresentresenta retrimite
resetresetreseta reaşeza
resewresewedresewn
resewed
a recoase
retakeretookretakena relua
reteachretaughtretaughta reinstrui
retellretoldretolda repovesti
rethinkrethoughtrethoughta regândi
retreadretreadretreada parcurge din nou
rewakerewoke
rewaked
rewaken
rewaked
a (se) retrezi
rewedrewed
rewedded
rewed
rewedded
a se recăsători
rewinrewonrewona recâştiga
rewindrewoundrewounda derula înapoi
rewriterewroterewrittena rescrie
ridridrida scăpa de, a se descotorosi
rideroderiddena călări
ringrangrunga suna
riseroserisena răsări, a se ridica
runranruna fugi
sawsawedsawn
sawed
a tăia cu fierăstrăul
saysaidsaida spune
seesawseena vedea
seeksoughtsoughta căuta
sellsoldsolda vinde
sendsentsenta trimite
setsetseta pune
sewsewedsewn
sewed
a coase
shakeshookshakena scutura, a tremura
shaveshavedshaved
shaven
a (se) rade
shearshearedsheared
shorn
a tunde oi
shedshedsheda vărsa (lacrimi, sânge)
shineshone
shined
shone
shined
a străluci
shoeshodshoda potcovi
shootshotshota împuşca
showshowedshowna arăta
shrinkshrankshrunka se strânge, a se scoroji
shutshutshuta închide
sight-readsight-readsight-reada citi la prima vedere
singsangsunga cânta
sinksank
sunk
sunka (se) scufunda
sitsatsata şedea
slayslew
slayed
slain
slayed
a ucide
sleepsleptslepta dormi
slideslidslida aluneca
slingslungslunga arunca
slinkslunkslunka se furişa
slitslitslita (se) crăpa
smellsmelled
smelt
smelled
smelt
a mirosi
sneaksneaked
snuck
sneaked
snuck
a se furişa
sowsowedsown
sowed
a semăna
speakspokespokena vorbi
speedsped
speeded
sped
speeded
a grăbi, a accelera
spellspelled
spelt
spelled
spelt
a ortografia
spellbindspellboundspellbounda fermeca
spendspentspenta cheltui, a petrece
spillspilled
spilt
spilled
spilt
a vărsa
spinspunspuna toarce
spitspat
spit
spat
spit
a scuipa
splitsplitsplita despica
spoilspoiled
spolit
spoiled
spoilt
a răsfăţa
spoon-feedspoon-fedspoon-feda hrăni cu linguriţa
spreadspreadspreada (se) întinde
springsprang
sprung
sprunga izvorî, a sări
standstoodstooda sta (în picioare)
stealstolestolena fura, a se furişa
stickstuckstucka lipi
stingstungstunga înţepa
stinkstunk
stank
stunka mirosi urât
strewstrewedstrewn
strewed
a presăra
stridestrodestriddena merge cu paşi mari
strikestruckstruck
stricken
a lovi
stringstrungstrunga înşira (pe o aţă)
strivestrove
strived
striven
strived
a năzui
subletsubletsubleta subînchiria
sunburnsunburned
sunburnt
sunburned
sunburnt
a se arde de soare
swearsworesworna jura, a înjura
sweatsweat
sweated
sweat
sweated
a transpira
sweepsweptswepta mătura
swellswelledswollen
swelled
a se umfla
swimswamswuma înota
swingswungswunga legăna
taketooktakena lua
teachtaughttaughta învăţa, a preda
teartoretorna rupe, a sfâşia
telecasttelecasttelecasta teledifuza
telltoldtolda spune, a povesti
test-drivetest-drovetest-drivena testa o maşină
test-flytest-flewtest-flowna testa un avion
thinkthoughtthoughta (se) gândi
thrivethrovethrivena prospera
throwthrewthrowna arunca
thrustthrustthrusta înfige
treadtrodtrodden
trod
a călca
typecasttypecasttypecasta distribui într-un rol tipic
typesettypesettypeseta culege pentru tipar
typewritetypewrotetypewrittena dactilografia
unbendunbentunbenta (se) dezdoi
unbindunboundunbounda dezlega
unclotheunclothed
clad
unclothed
clad
a (se) dezbrăca
underbidunderbidunderbida oferi un preţ prea mic
undercutundercutundercuta submina
underfeedunderfedunderfeda subalimenta
undergounderwentundergonea trece prin
underlieunderlayunderlaina sta la baza
undersellundersoldundersolda vinde mai ieftin decât (concurenţa)
underspendunderspentunderspenta cheltui prea puţin
understandunderstoodunderstooda înţelege
undertakeundertookundertakena lua asupra sa
underwriteunderwroteunderwrittena subscrie
undoundidundonea anula
unfreezeunfrozeunfrozena dezgheţa
unhideunhidunhiddena ieşi din ascunzătoare
unlearnunlearned
unlearnt
unlearned
unlearnt
a dezvăţa
unsewunsewedunsewn
unsewed
a descoase
unwindunwoundunwounda desfăşura
upholduphelduphelda susţine
upsetupsetupseta tulbura
wakewoke
waked
woken
waked
a se trezi
waylaywaylaidwaylaida acosta
wearworeworna purta
weavewove
weaved
woven
weaved
a ţese
wedwed
wedded
wed
wedded
a (se) cununa
weepweptwepta plânge
wetwet
wetted
wet
wetted
a uda
winwonwona câştiga
windwoundwounda răsuci
withdrawwithdrewwithdrawna (se) retrage
withholdwithheldwithhelda reţine
withstandwithstoodwithstooda rezista la
wringwrungwrunga stoarce
writewrotewrittena scrie