dictionar englez roman

rest


Fraze exemplificatoare cu rest

Citate exemplificatoare

  • Very few things happen at the right time and the rest do not happen at all. The conscientious historian will correct these defects. (Foarte puține lucruri se întâmplă la momentul potrivit iar restul nu se întâmplă deloc. Istoricii conștiincioși au însă grijă de asta.) - Herodot
  • It is a far, far better thing that I do, than I have ever done; it is a far, far better rest that I go to, than I have ever known. (Lucrul pe care îl fac este cu mult mai bun decât orice am făcut până acum; mă îndrept către o odihnă cu mult mai bună decât am cunoscut până acum.) - Charles Dickens
  • I spent a lot of money on booze, birds and fast cars. The rest I just squandered. (Am cheltuit o grămadă de bani pe băutură, păsări și mașini rapide. Restul, pur și simplu, i-am irosit.) - George Best
  • Programming is like sex one mistake and you have to support it for the rest of your life. (Programarea e ca sexul: o singură greșeală și va trebui să suporți consecințele tot restul vieții.) - Michael Sinz
  • The university's characteristic state may be summarized by the words of the lady who said, I have enough money to last me the rest of my life, unless I buy something. (Starea caracteristică a universității poate fi rezumată prin cuvintele doamnei care a spus, am destui bani să-mi ajungă toată viața, în afară de cazul în care cumpăr ceva.) - Hanna Holborn Gray
  • Mahatma is one whose soul doesn't rest in peace while there are tears even in a single eye. (Mahatma este un om al cărui suflet nu are pace atâta timp cât există lacrimi fie și într-un singur ochi.) - B.J. Gupta
  • Just as there is a lower carelessness which means death to the soul, so there is a higher carelessness which is the supreme gift of religion. We must all at length rest back upon God. (Așa cum nepăsarea în doze mici duce la moartea sufletului, în doze mari ea reprezintă darul suprem al religiei. Toți trebuie să ne bazăm pe Dumnezeu.) - W.E. Orchard
  • Seeing our Father in everything makes life one long thanksgiving and gives rest of the heart. (Să-L vedem pe Tatăl nostru în toate face ca viața să fie o recunoștință îndelungată și ne liniștește sufletul.) - Hannah Whitall Smith
  • That's the secret of entertaining. You make your guests feel welcome and at home. If you do that honestly, the rest takes care of itself. (Acesta este secretul bunei dispoziții. Să îi faci pe musafirii tăi să se simtă bineveniți, ca la ei acasă. Dacă faci acest lucru cu sinceritate, restul vine de la sine.) - Barbara Hall
  • Rest belongs to the work as the eyelids to the eyes. (Odihna-i a muncii, așa cum pleoapa-i a ochiului.) - Rabindranath Tagore

Alte exemple de fraze cu rest

Imagini exemplificatoare pentru rest

Small photo of Asleep young arab man sleeping, resting peacefully in comfortable bed, lying with closed eyes, free space. Recreation, deep male sleep, time to rest and nap conceptSmall photo of Calm millennial man in glasses sit relax at home office workplace take nap or daydream. Happy relaxed Caucasian young male rest in chair distracted from computer work, relieve negative emotions.Small photo of Happy millennial Caucasian woman sit in cozy chair in design home stretch relax breathe fresh air. Smiling young female renter or tenant rest in armchair relieve negative emotions enjoying weekend.Small photo of Young Caucasian family with small daughter pose relax on floor in living room, smiling little girl kid hug embrace parents, show love and gratitude, rest at home togetherSmall photo of Young Caucasian family with small daughter pose relax on floor in living room, smiling little girl kid hug embrace parents, show love and gratitude, rest at home togetherSmall photo of Truck stop on Rest area On the highway. Top view car parking lot. Truck Driver company. View from the bird's flight. Aerial photography. Copy space.Small photo of Rest And Relax Concept. Calm asian man sitting on couch, listening to music, audio book, podcast, enjoying meditation for sleep and peaceful mind in wireless headphones, leaning back, copy spaceSmall photo of Back view of young female sit rest on sofa ta home talk chat online on video call on laptop with diverse friends, millennial girl have webcam conference on computer with multiracial pals or colleaguesSmall photo of Calm young family with little daughter sit on couch practice yoga together, happy parents with small preschooler girl child rest on sofa meditate relieve negative emotions on weekend at homeSmall photo of Happy young family with little kids sit on sofa in kitchen have fun using modern laptop together, smiling parents rest on couch enjoy weekend with small children laugh watch video on computer at homeSmall photo of Happy relaxed millennial afro american business man wear wireless headphones look away rest at workplace finished work listening music podcast feel peace of mind concept sit at desk in sunny officeSmall photo of Young serene asian woman rest on soft stylish couch after finishing household chores enjoy tranquility feeling satisfied. Peaceful vietnamese lady chill at modern studio apartment breath fresh air napSmall photo of Photo positive modern old man pensioner enjoy autumn forest break pause rest park use smartphone typing email sit bench drink hold takeout coffee mug wear coat jacket hat cap headwearSmall photo of Happy senior mother and grownup daughter sit relax on couch in living room talk laugh and joke, smiling overjoyed middle-aged mom and adult girl child rest at home have fun enjoying weekend togetherSmall photo of Caucasian parents with kids on couch using gadget. Young man and woman with son and daughter spending time together with laptop. Father and mother watching something online on computer. Rest at home.

Mai multe...

Contact | Noutăți | Unelte gratuite

Acest site este bazat pe Lexica © 2004-2022 Lucian Velea
Pe această pagină se găsesc și informații intermediate de Yahoo!

www.ro-en.ro trafic.ro